Financiele planning - Van Zon & Partners

Financiele planning

“Ik wil graag eerder stoppen met werken. Hoe kan ik daar nu al naartoe gaan werken? Wat zullen we doen met de overwaarde van ons huis? Wat gebeurt er met mijn inkomen als ik arbeidsongeschikt zou raken?”. Dit zijn allemaal vragen die wij voor u kunnen beantwoorden aan de hand van een uitgebreide analyse van uw financiële situatie en wensen, nu en in de toekomst. Dit noemt men financiële planning.

Bij een financiële planning kijken wij o.a. naar:

 • Uw inkomen (ook na pensionering)
 • Uw vermogenspositie
 • Arbeidsongeschiktheidsrisico
 • Overlijdensrisico
 • Uw verzekeringen
 • Uw hypotheek

Bij financiële planning draait het om één ding: voor de langere termijn over voldoende inkomen en vermogen beschikken, om uw financiële wensen te vervullen en eventuele risico’s op te vangen. Aan de hand van de analyse stellen wij een uitgebreid advies voor u op, met daaraan gekoppeld eventuele financiële producten die u voor het bereiken van uw financiële doelstellingen kunt afsluiten.

Voordelen van financiële planning

 • Onafhankelijk en objectieve weergave van uw huidige én toekomstige financiële situatie;
 • Advies dat past bij uw financiële wensen, toekomst perspectief en achtergrond;
 • Inzicht in de financiële en fiscale gevolgen van uw wensen en plannen;
 • Bijsturen en tijdig inspelen op eventueel toekomstige (wets)wijzigingen;
 • Inzicht in fiscale en financiële voordelen;
 • Financiële planning geeft richting aan de opbouw van uw financiële toekomst.

Onze adviseurs zijn gecertificeerd financieel planners en aangesloten bij de federatie voor financieel planners. Afhankelijk van uw vraagstelling kunnen wij u van dienst zijn bij het vervaardigen van een financieel plan. Neem gerust contact op voor een oriënterend gesprek waarin wij op het gebied van financiële planning onze dienstverlening en tarieven kunnen toelichten.